Veri Tabanı Listesi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Num Hepsi
AAAS ScienceMag
Yaşam bilimleri, sosyal bilimler, fiziksel ve uygulamalı bilimler alanında yapılmış bilimsel makaleleri içeren veritabanıdır.
AATA Online
AATA Online, kültürel mirasın korunması ile ilgili 100,000'den fazla literatür özetini içeren veritabanıdır.
Academic Search Ultimate - EBSCO
Academic Search Ultimate, birçok farklı disiplinde yayınlanmış dergilere tam metin erişim imkanı sunmaktadır. Sosyal bilimler, insani bilimler, eğitim, bilgisayar bilimleri, mühendislik, dil bilim, sanat ve edebiyat, tıp vs. konularını içerir.
ACAR Index
Akademik Araştırmalar İndeksi (acarindex.com) internet üzerinde yayınlanan yerli ve yabancı akademik çalışmaların dizinlendiği ücretsiz bir kaynaktır. 'Akademik araştırma' ve 'makale arama' kapsamında hizmet veren Acarindex.com veritabanında barındırdığı 'hakemli dergi' ve on binlerce 'makale' ile her gün onbinlerce araştırmacıya hizmet vermektedir. Aylık bir milyonu aşkın arama gösterimine sahip olan Acarindex.com'da yer alan makalelere yorum yapabilir, sosyal ağlarda paylaşabilir ve üye olarak yeni sayı ve makalelerinizi ekleyebilirsiniz.
AHA/ASA Journals
1924 yılında kurulan AHA (American Heart Association) tarafından dergi koleksiyonuna geçmişe dönük olarak erişim imkanı vermektedir.
al-Warraq (الوراق)
Tarih, edebiyat ve dil konularında e-kitap içermektedir.
American Library Association(ALA) Books
Üniversitemiz Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile iletişim kurularak seçilmiş 37 adet American Library Association (ALA) kitapları erişime açılmıştır.

Kampüs Dışı Erişim Bağlantısı
Annual Reviews Yardım Rehberi

Annual Reviews, California merkezli bağımsız, kar amacı gütmeyen bir akademik yayıncılık şirketidir. Yaşam bilimleri, biyomedikal, fen bilimleri, tarım, sosyal bilimler ve ekonomi alanındaki dergilere tam metin erişim imkanı sağlamaktadır.

Dergi listesi ve dergi etki faktörleri.


Aperta (TÜBİTAK Kurumsal Arşivi)
Aperta, TÜBİTAK Açık Arşivi’nin adıdır. Aperta kapsamına giren bilimsel çalışmalarınızı bu portala yükleyebilir ya da yüklenmiş çalışmalara kolayca erişebilirsiniz.
Applied Science & Business Periodicals Retrospective - EBSCO
Applied Science & Business Periodicals Retrospective veritabanı, 1913 ve 1983 yılları arasında endsütri ve işletme tarihini kapsayan; teknolojik ilerlemeler, iş stratejileri, şirket profilleri, ikonik yönetim gibi konularda  milyonlarca bibliyografik kayda erişim sağlamaktadır.
Applied Science & Technology Index Retrospective - EBSCO
Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki bilimsel çalışmalara ilişkin 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makaleyi barındırmaktadır.
Arkitekt
Arkitekt Dergisi veritabanı, Zeki Sayar Anma Programı (2010-2012) kapsamında Mimarlar Odası tarafından hazırlanmıştır.
Art Index Retrospective (H.W. Wilson)
ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan bu arşiv koleksiyonu, 1929’dan 1984’e kadar geçen süreci kapsayacak şekilde sanat ile ilgili birçok konuyu ele alır. Yarım yüzyıldan fazla bir süre için sanat literatürü sunan bu veritabanı, 600’den fazla dergiye ek olarak 25,000’in üzerinde kitap incelemesini indeksler. Antikalardan sanat tarihine, moda tasarımından peyzaj mimarlığına, resimden heykele kadar sanat ile ilgili tüm konu başlıklarını kapsar.​
Arxiv.org
Bilgisayar bilimleri, biyoloji, ekonomi, fizik, istatistik ve matematik konularında 1.000.000 elektronik kaynağa açık erişim sağlayan veritabanıdır.
Atatürk Ansiklopedisi
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumundan ölümüne kadar uzanan süreçte; yaşadığı mekânlar, başlattığı, yönettiği ya da yönlendirdiği, Türk ulusunun geleceğinin şekillenmesinde, toplumun yapılanmasında etkili olan olay ve olgular, gerçekleştirdiği inkılâplar ve dönemin tarihî şahsiyetleri hakkında birincil, güvenilir kaynaklara dayalı bilgi vermek amacıyla Atatürk Ansiklopedisi hazırlanmasına başlanmıştır. 29 Ekim 2020 tarihi itibariyle dijital ortamda erişime açılmış olan Atatürk Ansiklopedisi’nde 600’e yakın konu başlığı yer almaktadır. Bu konuların büyük bir kısmı erişime açılmış olup kalan maddelerin yayımlanması kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Atatürk Ansiklopedisi’nin dijital ortamda yayımlanmış olması, geniş kitlelere erişiminin yanı sıra onun sürekli güncellenmesini, yeni bilgi ve bulgular doğrultusunda ortaya çıkan istek, öneri ve eleştirilerin dikkate alınmasını sağlayacaktır.
AUA Journal
AUA Journal veri tabanı, 1902 yılında kurulan AUA (American Urological Association) tarafından yayınlanan The Journal of Urology ve Urology Practice dergilerine geçmişe dönük olarak erişim imkanı vermektedir.
AYEUM Yardım Rehberi

AYEUM (Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi): sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında araştırmacılara yönelik online eğitim, yüz yüze eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulmuş akademik bir eğitim platformudur.

Kullanıcılara araştırma yöntemleri ve araştırma sürecinde kullanılan bilgisayar yazılımları hakkında eğitim videoları sunmaktadır
"Üye ol" kısmından üniversitemizin vermiş olduğu kurumsal e-posta adresiniz (*karatekin.edu.tr uzantılı) ile üye olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.


 


BASE Bielefeld Academic Search Engine
BASE Bielefeld University Library Open Access Databases (Bielefeld Academic Search Engine) felsefe, psikoloji, sosyololoji, edebiyat, tarih, dil bilim, teknoloji ve sanat konularında 60 milyonun üzerinde tam metin içeriğe erişim sağlamaktadır.
Beacon eSpace
BEACON eSpace malzeme bilimi ve mekanik konularında yayınları içeren  açık erişimli veritabanıdır.
Belleten
TC Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu – Türk Tarih Kurumu Dergisi dört ayda bir yayınlanır. Birinci sayıdan itibaren online olarak erişime açılmıştır.
BioMed Central
BMC, bilim, teknoloji, mühendislik ve tıp alanındaki araştırma topluluklarının keşiflerini paylaşan, yaklaşık 300 hakemli dergiden oluşur.
BioRxiv
BioRxiv yaşam bilimleri konusunda yayınları içeren açık erişimli bir veritabanıdır.
BookCites
BookCites Türkiye merkezli yayıncıların yayımladığı kitapları temel alan bir atıf dizinidir. Türkiye merkezli yayıncılar tarafından yayımlanan binlerce kitabın ve hakemli konferanslar/sempozyumlar sonucu yayımlanan akademik kitaplarda bulunan atıfları kapsamayı amaçlar.

BookCites aynı zamanda akademik bir veri tabanıdır. Kullanıcılar tek bir arama panelinden kitap ve kitap bölümü içerisinden arama yapabilir. Açık erişimli kitapların tam metinlerine de kolaylıkla ulaşabilirler.

Ayrıca kurumlara özel olarak hazırlanmıș olan panelde kurumsal atıf sayısı, okuma ve indirme sayıları gibi istatistikler sunulmaktadır.
British Library EThOS
EThOS, İngiltere'nin doktora araştırma tezlerinin görünürlüğünü ve kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan İngiltere'nin ulusal tez hizmetidir.
500.000'in üzerinde doktora tezi üzerinde arama yapmaya imkan sağlamaktadır. Açık erişimli olan tezlere tam metin erişimi vardır.
Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982
İş tarihi araştırmaları için değerli bir kaynak olan Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982, İşletme ve pazarlama ile ilgili yaklaşık 70 yıllık kaynakları kapsayan bir arşiv indeksidir. Industrial Arts Index (1913-1957)'in tüm kaynaklarını içerir.
Business Source Ultimate - EBSCO
Business Source Ultimate, işletme alanındaki 10.000’den fazla bilimsel dergi ve yayına erişim sağlayan tam metin bir veritabanıdır. Pazarlama, yönetim, MIS (Bilgi Yönetim Sistemi), POM (Üretim ve Operasyon Yönetimi), muhasebe, finans ve ekonomi alanındaki tam metin dergileri içerir. 1886 yılından günümüze kadar önemli bilimsel işletme dergilerinin bibliyografik kayıt ve özetlerine de erişim sağlar.
CAB Direct
Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan veri tabanıdır. Tarım ve uygulamalı yaşam bilimlerinde en yüksek sayıdaki süreli yayın koleksiyonu kapsayıp, 1910 yılından günümüze zengin bir içeriğine sahiptir.
CABI Invasive Species Compendium
The ISC gelişmekte olan ansiklopedik bir bilgi kaynağıdır.İstilacı türler ve hayvan hastalıkları üzerine 1500’den fazla tanımlayıcı veri setleri, daha fazla tür, habitat, patika ve ülkeler üzerine temel tanımlayıcı veri setleri içermektedir.Bibliyografik olarak 65.000 yayın bilgisi ve 1000’in üzerinde tam metin makale sağlar.
CaltechAUTHORS
24 Ağustos 2011’de CaltechBOOK’daki 66 kitap, Caltech araştırmacıları tarafından açık erişimli tüm kitapların bir araya getirilmesi için CaltechAUTHORS deposuna taşınmıştır.
Central & Eastern European Academic Source - EBSCO
Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan tam metin bilimsel dergilere erişim sağlayan bir araştırma veritabanıdır. Tarih, işletme, hukuk gibi alanlarda, birçok farklı dilde konuyu kapsamaktadır.
Central Eastern Academic Source - EBSCO
Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’un üzerinde ülkeden 660’a yakın tam metin dergiden oluşan bir koleksiyon sunar. İçerdiği konulardan bazıları: Edebiyat, fen bilimleri, hukuk, iş ve ekonomi, kütüphane ve bilgi bilimleri, mühendislik, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, tıp ve sağlık bilimleri, v.s.
Dîvânu Lugâti’t-Türk Veritabanı
Bu veritabanında, Besim ATALAY tarafından hazırlanıp Türk Dil Kurumunca yayımlanan Dîvânu Lugâti’t-Türk Tercümesi adlı dört ciltlik eserden yararlanılmıştır.

Danıştay Dergisi
T.C. Danıştay Başkanlığı tarafından yayınlanan dergi online olarak erişime açılmıştır.

DART-Europe: E-theses
Elektronik tezlerin araştırmacılar tarafından tek bir portal üzerinden kullanılması için oluşturulmuş açık erişim bir veritabanıdır.
De Jure AI Hukuki Arama Motoru
De Jure AI, hukukçular için özel olarak tasarlanmış ve yerli bir girişim olan De Jure AI, yapay zekâ teknolojisine sahip bir içtihat arama motorudur. De Arama ile kullanıcılar araştırma yapacağı konu hakkında anahtar kelime tespit etmek zorunda kalmadan paragraf ve/veya cümle girişleriyle ihtiyaç duydukları emsal karara kısa sürede ulaşabilmektedir.

Aracı kullanmak için kurumsal e-posta adresiniz ile (*@karatekin.edu.tr) üye olmanız gerekmektedir.

Deneme Bitiş Tarihi: 1 Ekim 2024
Kullanım Kılavuzu: https://www.dejure.ai/nedir

 
DergiPark
TÜBİTAK ULAKBİM bir dergi yayımlama ve yönetim sistemi olan OJS için barındırma hizmeti vermektedir. Türkiye’de yayınlanan 1.400’den fazla akademik dergiye, TÜBİTAK ULAKBİM’in oluşturduğu bu platformdan erişilmektedir.
Digital Commons Network
Digital Commons Network, dünya çapında yüzlerce üniversiteden ve yüksekokuldan ücretsiz, tam metinli bilimsel makaleleri bir araya getirmektedir. Üniversite kütüphanecileri ve onların destekleyici kurumları tarafından küratörlüğünü yapan Digital Commons Network, hakemli dergilerde yayınlanan makaleler, kitap bölümleri, tezler, konferans öğeleri ve diğer bilimsel çalışmalardan oluşan bir koleksiyona sahiptir.
Dijital Verimlilik Kütüphanesi
Dijital Verimlilik Kütüphanesi; verimlilikle ilgili süresiz yayınlar, Anahtar Dergisi, Verimlilik Dergisi ve Etki Analizi Raporları’ndan oluşmaktadır.

1963 yılında basılmaya başlanan Süresiz Yayınlar başlığı altında toplam 700'ü aşkın kitap yer almaktadır. Süresiz yayınlar; verimlilik konulu kitaplar, çeviriler, kongre, konferans, sempozyum, bildiri, oturum, panel ve seminerlere ait dokümanlar, araştırma ve inceleme sonuçları, sektör raporları, analizler ve göstergeler, kılavuzlar gibi yayınları kapsamaktadır.

Verimlilik Dergisi, Türkiye'de verimlilik alanında ilk bilimsel dergi olarak yayın hayatına 1967 yılında başlamıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün yayın organı olan dergi, yılda dört sayı (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) olarak yayımlanmaktadır.

Anahtar Dergisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplumun hemen her kesiminde verimlilik bilincinin oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla 1989 yılından bu yana aralıksız bir şekilde yayımlanmaktadır.
Dimensions
Dünyanın dört bir yanından 100'den fazla araştırma kuruluşuyla işbirliği içinde geliştirilen program; 128 milyonun üzerinde yayın, hibe, politika, veri ve metriği ilk defa bir araya getirerek kullanıcıların aralarındaki 4 milyarın üzerinde bağlantıyı keşfetmesini sağlıyor. Dimensions, en uygun bilgileri bulmayı, erişmeyi kolaylaştıran, akademik ve araştırma sonuçlarını daha kapsamlı şekilde analiz etmeyi; gerçekleştirilecek olan stratejiler için bilgi, fikir toplayan yeni nesil birleştirilmiş araştırma bilgi sistemidir.
DOAB - Directory of Open Access Books
DOAB’ın temel amacı Açık Erişimli kitapların keşfedilebilirliğini artırmaktır. DOAB veritabanı 76 yayıncıdan 2.256 açık erişimli kitap barındırır.
DOAJ - Directory of Open Access Journals
DOAJ, bilimsel hakemli dergilerdeki makaleleri ücretsiz olarak sunan tam metin bir veritabanıdır. Veritabanı her dilde ve konuda makale içerir.
DynaMed - EBSCO
DynaMed, güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır. 3,200’den fazla başlık için hazırlanmış özetleri, en güncel, geçerli ve pratik içeriği sağlar. DynaMed, hastanelerde, tıp fakültelerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında, hekimler, hemşireler, eczacılar, fizyoterapistler, öğrenciler, akademisyenler ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından hasta başı bakım amaçlı kullanılmaktadır.
E-Lis
2003 yılında kütüphane ve enformasyon bilimleri için oluşturulmuş açık erişim veritabanıdır. 
Ebook Central Open Access Collection - ProQuest
Ebook Central Open Access Collection, Springer Nature B.V., Walter de Gruyter GmbH, Bloomsbury Academic, Amsterdam University Press, Open Book Publishers ve Amsterdam University Press’in de aralarında olduğu birçok yayıncıdan binlerce kitap içermektedir.

Güncel içerik sayısı şu anda 2.800 elektronik kitaptır.

Ebook Open Access Collection, Tıp/Sağlık, Mühendislik, İşletme/Ekonomi, Sanat/Mimarlık ve daha birçok konu başlığında elektronik kitap içermektedir.
Econbiz
EconBiz, Alman Milli Ekonomi Kütüphanesinin ekonomi, işletme, muhasebe ve benzeri alanlarda sahip olduğu zengin içeriğe sahip bir veritabanıdır.
Education Index Retrospective: 1929 – 1983 - EBSCO
Education Index Retrospective 1929-1983 veritabanı, yetişkin eğitimi, sürekli eğitim, okur-yazarlık standartları, çok kültürlü/etnik eğitim, öğretme yöntemleri gibi birçok konuda 800’den fazla süreli yayın ve yıllık indeksinin yanı sıra; 850,00’den fazla kitap özeti alıntısı içeren bibiliyografik bir veritabanıdır.
Emerald Premier eJournal
Emerald Premier eJournal veritabanı bünyesinde mühendislik, uygulamalı bilimler, teknoloji, kütüphane, bilgi hizmetleri, işletme ve yönetim gibi alanlarda spesifik konuları da içeren dergileri barındırmaktadır.
eOsmanlıca
eOsmanlıca, Osmanlı Türkçesini en kolay ve en doğru tekniklerle öğretebilmeyi hedefleyen toplam 79 dersten oluşan bir eğitim platformudur. Bu platforma özel kurgulanan oyunlaştırılmış (doğru/yanlış, eşleştirme, şıklı ve gördüğünü yaz vb.) sistemle e-Osmanlıca, 7'den 70'e ilgili herkese hitap edecek ve öğretecek şekilde tasarlanmıştır.
ERIC - EBSCO
ERIC, eğitim alanında kaynak sağlayan internet tabanlı bir bibliyografik bilgi ve tam metin içeren eğitim, araştırma ve bilgi veri tabanıdır. 1966’dan günümüze kadar 1.6 milyondan fazla kayıt içeren ERIC 631,000’den fazla tam metin dokümana bağlantı vermektedir.
European Patent Office (Espacenet)
Espacenet, ABD, Japonya ve Almanya dahil olmak üzere dünya çapındaki Avrupa ve diğer patent ofislerinden patentleri indeksler.
European Views of the Americas: 1493-1750 - EBSCO
EBSCO Information Services, John Carter Brown Library ile işbirliği içerisinde 1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtlar için kapsamlı bir rehber üretti. Veri tabanında yer alan başlıca konular: Amerika’daki Britanyalılar, Ticaret, Keşifler, Amerika’daki Flemenkler, Amerika’daki Fransızler, Büyük Britanya – Koloniler, Amerika’daki dinler ve inançlar, Korsanlar, Köle ticareti vb.
Europeana Collections
“Europeana” veritabanı; Avrupa’nın müze, kütüphane, arşiv ve görsel-işitsel koleksiyonlarında bulunan 15 milyondan fazla dijital kaynağa erişim sağlamaktadır.
FreePatentsOnline
FreepatentSonline arama motoru, web'deki en güçlü, en hızlı ve en kolay patent arama motorlarından biridir.
Global Library of Womens Medicana
Kadın sağlığı vs.
Google Akademik
Google Akademik (İngilizce özgün adı: Google Scholar), 20 Kasım 2004 tarihinde Google tarafından hizmete alınan ve sadece akademik makaleler ve konularda arama yapan bir arama motorudur.Konuların altındaki atıflar bölümünde makaleye atıfta bulunan diğer makalelerin sayısını ve o makalelerin listesini verir. Bir makalenin atıf saysını öğrenmek için Scopus ve Web of Science'da kullanıcıların üye olmaları gerekmektedir. Google Scholar bu hizmeti ücretsiz olarak sağlamaktadır.
Google Books
Disiplinler arası milyonlarca kaynak.

Google Patents
Google Patents, dünyanın dört bir yanındaki 100'den fazla patent ofisinden 120 milyondan fazla patent yayınının yanı sıra Google Akademik ve Google Books'da endekslenen daha fazla teknik belge ve kitap ve önceki sanat arşivinden belgeleri içermektedir.
Gravür Dünyası Dijital Gravür Kütüphanesi
Gravür Dünyası Dijital Gravür Kütüphanesi bünyesinde 10.000 civarı gravür ve harita barındırmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde tarih, sanat, moda, müzik, tiyatro ve daha birçok konuda geniş bir koleksiyon sunmaktadır. İçerikleri arasında antik şehirler, kiliseler, tarihi olaylar, haritalar, mimari yapılar, Shakespeare eserleri, müzik bestecileri, kostüm tarihi, sanatçı portreleri ve botanik gravürleri gibi çeşitli görseller bulunmaktadır, bu da kütüphaneyi çok yönlü bir kültürel kaynak haline getirmektedir.
GreenFILE - EBSCO
GreenFILE, doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanıdır. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm. 13,000’e yakın açık erişim tam metin kayıt içeren içeren bu veri tabanında, 850,000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.
Harman - Türkiye Akademik Arşivi
Türkiye Akademik Arşivi'nde 2022 yılı itibariyle 159 kurumun açık erişim arşivlerinde bulunan 2.441.187 kayıt tek bir merkezde harmanlanmaktadır.
Hathi Trust: Digital Library
17 milyon üzerinde dijitalleştirilmiş kaynak.
HiperKitap
Hiperkitap, dil ve edebiyat, tarih, felsefe, psikoloji, hukuk, bilgisayar, çevre, kişisel gelişim, mühendislik ve teknoloji, ekonomi ve finans, tıp, işletme gibi 28 ana konuda 22.000 civarı E-Kitap barındıran bir veritabanıdır.
Ayrıca Hiperkitap mobil uygulaması ile de dilediğiniz yerden e-kitaplara erişim sağlayabilirsiniz. Mobil uygulamayı uygulama mağazasından cihazınıza kurduktan sonra kurumsal e-posta adresiniz (*@karatekin.edu.tr uzantılı) ile üye olmanız gerekmektedir.
Alternatif Erişim Adresi: https://www.hiperkitap.com/
Idealonline Süreli Yayın Veri Tabanı

İdealonline veritabanı; bilim, edebiyat, eğitim, mimarlık, sanat, spor, tarih ve tıp alanlarında Türkçe dergileri, konferans tutanaklarını ve kitapları kapsamaktadır.

1.000+ Akademik/Popüler Süreli Yayın

155.000+ Tam Metin Makale

17.000+ Arşiv Sayısı

 

İdealonline Süreli Yayın Listesi

İdealonline Süreli Yayın Veritabanı Tanıtım


IEEE
IEEE Xplore veritabani; IEEE’nin kurum içi raporlarına, bilimsel dergilere, magazinlere, konferans tutanaklarına (1988 yılından itibaren tüm arşivine, 1950’ye kadar geriye dönük seçilmiş içeriklerine) ve bütün güncel IEEE standartlarına tam metin erişim sağlar.
Iktisat İşletme ve Finans Dergisi Arşivi
İktisat, İşletme ve Finans Dergisi’nin 1986'dan itibaren yayımlanış olan tüm arşivi ile güncel sayılarını içeren bir veri tabanıdır.
IMF eLibrary Veritabanı
IMF eLibrary küresel ekonomi, finans, gelişen pazarlar, ticaret vb. konularda süreli yayınlara, e-kitaplara, istatistiklere ve veri setlerine erişim imkanı sunan bir veritabanıdır.
Internet Archive
Disiplinler arası milyonlarca kaynak.

intihal.net Yardım Rehberi

Akademik çalışmalardaki (tez, makale, rapor, ödev, proje vb.) benzerlik oranını belirlemek için geliştirilmiş yerli bir programdır. Birçok farklı intihal türünü tespit eden yazılım internet tabanlı olarak çalışmakta, benzerlik durumu ortaya koymakta ve raporlama yapmaktadır.

İntihal.net’de doküman tipi ve kullanıcı unvan sınırlaması bulunmamaktadır. Bu sayede lisans, lisansüstü, doktora öğrencilerimiz ile bütün akademik ve idari personelimiz intihal.net aracından faydalanabileceklerdir.

Kullanım kılavuzu için lütfen tıklayınız.

İntihal.net Kullanım tanıtım videosunu izlemek içintıklayınız.

Please click for the user guide

Bireysel kayıt için lütfen tıklayınız.*

*Önemli Not: Bireysel kayıt açarken kurumsal e-posta adresinizi(*@karatekin.edu.tr) kullanmanız gerekmektedir.


IRCICA Farabi Sayısal Kütüphanesi
İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi tarafından İslam medeniyeti alanında kaynakların e-kitap formatında sunulduğu veritabanıdır.
ISAM İlahiyat Makaleler Veri Tabanı
Başta İlahiyat fakültelerinin yayımlamakta olduğu dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevleri ve kurumlar tarafından basılan süreli ilmî yayımlarda yer alan ilahiyat alanındaki makaleler ile sempozyumlarda ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsayan veri tabanında, bibliyografik künyelerin yanı sıra yayımlanma izni alınan makalelerin tam metinlerine PDF formatında erişilebilir.
ISAM Dokümantasyon Veritabanı
TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan maddelerin yazımında başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Veritabanında yer alan ve ihtiyaç duyduğunuz kaynaklardan İSAM kütüphanesinde kayıtlı olan eserlerin bibliyografik künyelerini kutuphane@isam.org.tr e-posta adresine bildirerek fotokopilerini ücreti mukabili talep edebilirsiniz.
ISAM Osmanlı Salnâmeleri Veri Tabanı
Bu veri tabanı Osmanlı devlet ve vilayet salnameleri ile Nevsal’lerin tam metin PDF’leri verilmiştir.
ISAM Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı
Tarih, edebiyat ve dinî ilimlerle ilgili Osmanlı Türkçesi dergilerdeki makalelerden oluşan veri tabanında 36.300’den fazla makalenin künyesi ile tam metinlerine PDF olarak erişilebilir.
ISAM Risaleler Veri Tabanı
Tarih, edebiyat ve İslâmî ilimlerle ilgili matbu risaleleri ihtiva eden bu veri tabanında risalelere erişilebilirsiniz.
ISAM Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veritabanı
İSAM tarafından deneme mahiyetinde açılan Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veritabanı başta akademik dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî yayımlarda yer alan makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır. Veritabanında hâlihazırda 55.000 bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni alınan 25.500 makalenin tam metin PDF’lerine ulaşılabilmektedir.
Islam Ansiklopedisi
TDV İslâm Ansiklopedisi kamuoyunun doğru bilgi edinme ihtiyacını karşılamayı hedefleyen, aynı zamanda dini ve sosyal bilimlerde araştırma yapmak isteyenlerin başvurabileceği ciddi, kapsamlı ve kuşatıcı bir kaynaktır.Ansiklopedide titizlikle uygulanmaya çalışılan temel ilke, bütün maddelerin güvenilir kaynaklara dayanması ve doğru bilgiler ihtiva etmesidir. Bunun yanı sıra maddelerin yazımında gerek muhteva gerekse kaynaklar açısından araştırmacıların akademik beklentileri ile kültür seviyesi birbirinden farklı okuyucuların bilgi edinme ihtiyaçları göz önünde tutulmuştur​. 1988 yılında yayıma başlayan ansiklopedinin 1. cildi on iki, 2. cildi dokuz, 3. cildi yedi ayda tamamlanmış, böylece belli bir istikrar kazandıktan sonra her altı ayda bir cilt yayımlanmıştır. 2013 yılı Aralık ayında yayımlanan 44. ciltle birlikte ansiklopedi tamamlanmıştır.
Islamic Heritage Project
Harvard Üniversitesi, Islamic Heritage Project aracılığıyla Harvard’ın ünlü kütüphanesi ve müze koleksiyonlarından bulunan yüzlerce İslam el yazması, haritalar ve basılı metinleri kataloglamış, muhafaza etmiş ve elektronik ortama aktarılmıştır. Nadir ve çoğunlukla benzersiz olan bu eserler İnternet aracılığı ile tüm dünyadaki araştırmcıların erişimine açılmıştır. Islamic Heritage Project Prens Alwaleed Bin Talal’ın desteği ile araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Islamic Heritage Project için Harvard’ın Open Collections Program’ı aracılığı ile 280’den fazla el yazması, 275 basılı metin, 50 harita ve 156.000 sayfanın üzerinde belgenin elektronik kopyasını üretmiştir.
Ithenticate

Akademisyenlerin, editörlerin ve hakemlerin; makalelerini milyonlarca web sayfası ve veritabanları ile karşılaştırarak benzerlik analizlerinin yapılmasını sağlamaktadır.iThenticate programı sadece doktora derecesi ve üzerindeki öğretim üyeleri tarafından kullanılabilmektedir.

***Doktora derecesi ve üzerindeki dereceye sahip olan akademisyenlerimiz kayıt için kutuphane@karatekin.edu.tr adresine ad-soyad, bölüm ve unvan bilgileri ile birlikte mail atabilirler.

Türkçe Kullanım Kılavuzu

İngilizce Kullanım Kılavuzu

Ithenticate Programı sadece makale ve bildiri intihal analizi için kullanılmalıdır. Tez, ödev vb. benzerlik raporları için kullanılmamalıdır.

Uygunsuz kullanım yapan hesaplar tespit edildiği taktirde TUBITAK ULAKBIM tarafından bloke edilecektir.


IUPAC Standards Online
IUPAC Standards Online, 1960’dan beri IUPAC kurumunun Pure and Applied Chemistry adlı resmi dergisinde yayımlanmış standartları toplayarak bir araya getiren, bu standartlara  erişimi kolaylaştıran bir veritabanıdır.

Kapsadığı Alanlar: Analitik Kimya, Biyokimya, Kimyasal Güvenlik, Veri Yönetimi, Eğitim, Çevre Kimyası, İnorganik Kimya, Malzeme, Tıbbi Kimya, Adlandırma ve Terminoloji, Nükleer Kimya, Organik Kimya, Fiziksel Kimya, Teorik ve Hesaplamalı Kimya, Toksikoloji

Önemli Not: Veri tabanını kullanabilmek için öncelikle karşınıza gelen sayfada üye olup hesabınıza ürünü eklemeniz gerekmektedir. Sonrasında koleksiyona erişim sağlayabilirsiniz.

Deneme Erişimi Bitiş Tarihi: 31.12.2024

 
JSTOR Yardım Rehberi
Antropoloji, Amerika ve Asya Etüdleri, Ekoloji, Ekonomi, Eğitim, Maliye, Fen, Tarih, Edebiyat, Matematik, Felsefe, Siyasal Bilimler, Nüfus Etüdleri, Sosyoloji ve İstatistik konularında yayınlanan dergilerin eski sayılarına erişim sağlar. JSTOR, dergilerin güncel sayılarını içermez fakat günümüzden 2-5 yıl öncesine kadarki dergilerin bütün sayılarını kapsar.
Karakaş Psikoloji Sözlüğü
Bünyesinde 2247 kelime barındıran sözlük, psikoloji bilimindeki terimlerin Türkçe karşılıklarını ortaya koymakta, terimlerin açıklamasını yapmakta, bunların birbiriyle ilişkisini belirlemektedir. Terimlerin kolayca öğrenilmesi ve özümsenmesini sağlayan uygulamalar yapılmaktadır.
Kelime.com
Kelime.com: Onlarca sözlük içerisinde aradığınız kelimenin dil, tür, anlam ve etimolojik köken bilgisini sunan, aranan kelimenin benzerlerini ve türevlerini bulan, aynı zamanda yıpranma ve silinmeden dolayı okunamayan kelimeleri çözümlemeye yarayan bir sözlükler veritabanıdır.

Deneme Bitiş Tarihi: 01.12.2023
Kezana
Kezana, Türkiye'deki üniversitelerin açık erişim koleksiyonlarına kullanım kolaylığı ile erişim imkanı tanımaktadır.
Konuşan Kitaplık
Konuşan Kitaplık, görme engelli kullanıcılarımızın hizmetine yöneliktir. Konuşan Kitaplık web hizmetinden faydalanma koşulları için başlığa tıklayınız.
LegalOnline
Legal Online Veri Tabanı “Online Kütüphane” ve “Legalbank” adı ile iki yapıdan oluşmaktadır. Online kütüphane ile; telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitapları ve 14 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir.

Online Kütüphane Kullanım Klavuzu

Legalbank ile; içtihatlara, mevzuatlara, akademik ve uygulamaya yönelik makalelere, tezlere, gerekçelere, dilekçe ve belgelere, online olarak erişilebilmektedir.

Legalbank Kullanım Klavuzu
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) - EBSCO
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), kütüphane ve bilgi bilimi çalışmaları için ücretsiz bir araştırma veritabanıdır. LISTA, yüzlerce önemli dergi, kitap, araştırma raporları için indeks ve özet sağlar.
MasterFILE Complete - EBSCO
Disiplinlerarası bir veritabanı olan MasterFILE Complete çeşitli referans yayınlarına, birincil el kaynaklara ve ek olarak 500.000’den fazla fotoğraf, harita ve semboller içeren bir görsel koleksiyona erişim sağlamaktadır.
MasterFILE Reference eBook Collection - EBSCO
MasterFILE Reference eBook Collection veritabanı biyografi, tarih, kariyer, yemek pişirme, edebiyat, soy bilimi, politika, mimarlık, bilim, spor, seyahat gibi birçok konuda e-kitaplar içermektedir.
MEDLINE
Tıp, hemşirelik, diş hekimliği ve veterinerlik alanında güvenilir tibbi bilgilere erişim sağlar. MEDLINE, National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MeSH (Medical Subject Headings) yani tıbbi konu terimlerini kullanır. 4800 civarı biyotıp dergisi içermektedir.
Merriam-Webster Dictionary
Merriam-Webster tarafından hazırlanan sözlük, İngilizce kelime tanımları, anlamları ve telaffuzu için Amerika'da kullanılan en güvenilir çevrimiçi sözlüklerden bir tanesidir.
Mevzuat Bilgi Sistemi
Mevzuat Bilgi Sisteminde, Resmî Gazete’de yayımlanan kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelikler, tebliğler ve diğer düzenleyici idari işlemler tek metin haline getirilir ve güncel olarak yayımlanır.
Military Big Data Yardım Rehberi
Yerli bir veri tabanı olan Military Big Data, kara, deniz, hava ve robotik platformları ile bunların kullandığı silah sistemleri ve mühimmatlara yönelik çeşitli bilgiyi, ülke detaylarıyla birlikte kullanıcısına ulaştırarak; harekât, teşhis, tanımlama, iş geliştirme, eğitim ve karar verme süreçlerinin tamamında katma değer yaratmayı hedeflemektedir. Military Big Data ayrıca; ülkeler, bölgeler ve kıtalar düzeyinde envanter ve kabiliyet temelli karşılaştırmalı analiz imkanı sunmaktadır.

Erişim için sağ üst köşedeki "Giriş Yap" menüsüne tıklamanız gerekmektedir.
 
Millet Kütüphanesi Koleksiyonları
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi tarafından erişime açılan veritabanlarına ulaşabilirsiniz. Üyelik işlemini E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
MIT Theses
MIT Library koleksiyonunda 1800’lü yılların ortalarına kadar tamamlanmış 40.000’den fazla tez içermektedir.
NASA Technical Reports Server
NASA STI Repository (NASA Teknik Raporlar Sunucusu (NTRS) olarak da bilinir) NASA meta veri kayıtlarına, tam metin çevrimiçi belgelere, resimlere ve videolara erişim sağlar. İçerdiği bilgi türleri konferans bildirileri, dergi makaleleri, toplantı bildirileri, patentler, araştırma raporları, resimler, filmler ve teknik videolardır - NASA tarafından oluşturulan veya finanse edilen bilimsel ve teknik bilgiler içerir.
National Technical Reports Library
The National Technical Information Service, ABD hükümeti tarafından finanse edilen teknik raporları toplar, indeksler, özetler ve arşivler. NTRL, bu doğrulanmış teknik raporlara çevrimiçi, ücretsiz ve açık erişim imkanı sunmaktadır.
Nature Journals All
Nature Publishing Group; kimya, fizik, moleküler biyoloji, genetik ve tıp alanında yayınlanmış bilimsel dergilere tam metin erişim sağlayan bir veritabanıdır.
NDLTD
NDLTD, elektronik tezlerin benimsenmesini, oluşturulmasını, kullanılmasını, yaygınlaştırılmasını ve korunmasını teşvik etmeye adanmış uluslararası bir kuruluştur. 6 milyonun üzerinde açık erişimli teze erişim sağlamaktadır.
Newspaper Source Plus - EBSCO
Newspaper Source Plus, dünyanın önemli haber içeriğinin tam metin dijital koleksiyonunu sunar. Gazetelerden, haber kanalları ve haber dergilerinden milyonlarca makale içerir. Buna ek olarak, televizyon ve radyo transkriptleri ve popüler haber kaynaklarından devam eden günlük güncellemeler sunmaktadır.
Newswires - EBSCO
EBSCO'nun Newswires adlı veritabanı, Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine sürekli ve gerçek zamanlı erişim sağlar. Newswires'ın tam metin içeriğinin dizini, EBSCO tarafından 30 günlük olarak arşivlenir, böylece kullanıcılar araştırdıkları konuyla ilgili son 30 günde çıkan haberleri rahatlıkla okuyabilirler.
Open Access eBooks on JSTOR
Kaliforniya Üniversitesi, Michigan Üniversitesi, Avusturya Ulusal Üniversitesi gibi yayınevlerine ait 500’den fazla kitap içermektedir.
Open Access Library
OALib, açık erişim (OA) belgelerinin ve meta verilerinin bulunduğu bir veritabanına dayalı arama motorudur. OALib şu anda çeşitli akademik disiplinleri kapsayan 5 milyondan fazla açık erişimli makaleye bağlantılar ve meta veriler barındırmaktadır.
Open Culture
Ücretsiz sesli kitap, film ve e-kitap bulabilir, ücretsiz eğitimlere katılabilir, İspanyolca, Rusça, Latin, Korece gibi birçok dili öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda blog yazılarıyla bambaşka dünyaları keşfedebilirsiniz
Open Dissertations - EBSCO
Açık erişim bir veritabanı olan OpenDissertations, birçok konuda araştırmacılara 1902’den günümüze kadar uzanan tez çalışmalarına erişim imkanı sağlamaktadır.
Open Library
Open Library, Internet Archive tarafından oluşturulan, kar amacı gütmeyen dijital bir kütüphane ve arşiv projesidir.
OpenAIRE
OpenAIRE, Avrupa açık erişim politikaları ve ilgili rehberlik politikalarının nasıl yapılacağına yönelik kılavuzlar hazırlayarak tüm üye ülkelerini kapsayan geniş bir destek ağı oluşturur. Bu ağ aracılığı ile tüm araştırma paydaşları ve akademik yayın dünyası arasında köprü görevi görür. Çeşitli akademik disiplinlerdeki açık erişim arşivlerinin içeriğinin (dergi, tez, kitap, raporlar vb.) harmanlandığı bir veritabanıdır. Veritabanı 2700 kurumsal arşiv ve Açık Erişim dergiden 524 binden fazla veri seti, 21 milyondan fazla yayın içerir.
Osmanlıca Gazeteler
260 civarı Osmanlıca gazeteye dijital olarak erişim imkanı sunmaktadır.
OVID
Kardiyoloji, dermatoloji, mikrobiyoloji, hemşirelik, pediatri, üroloji, romatoloji gibi pek çok tıp alanında dergilere tam metin erişim sağlamaktadır.
Piri Keşif Aracı Yardım Rehberi
Piri, arama odaklı kurumsal olarak özelleşmiş bir keşif aracıdır. Piri, akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler için araştırılan konu hakkında birçok veri tabanını tarayarak sonuçları analiz eder ve listeler. Abone veri tabanlarını, kütüphane kataloğunda bulunan basılı materyalleri, YÖK Ulusal Tez Merkezi'nde bulunan tezleri ve Açık Erişim veri tabanlarını tarar.
 
Project Gutenberg
Gutenberg Projesi; 1971 yılında çalışmaya başlayan Michael Hart'ın öncülüğünde telif hakları serbest olan kitapların bilgisayar ortamında yayınlanmasını amaçlayan bir gönüllü kuruluştur. Bünyesinde 36000 den fazla kitabı barındırmaktadır. Bu kitapların çoğu kişisel bilgisayaranıza indirebileceğiniz kitaplardır. Proje kapsamında sesli kitaplarda bulunmaktadır.
ProQuest Dissertations and Theses
Doktora ve master tezlerinin künyelerine ve tam metinlerine erişim sağlar. Dünya çapında 4.9 milyon civarı tezi bünyesinde barındırmaktadır.
PubMed
Tıp ve veterinerlik alanındaki makalelerin indekslenmiş olduğu kapsamlı bir veritabanıdır. Veritabanı makalelere ait full text linklerini de kendi bünyesinde barındırmaktadı
Regional Business News - EBSCO
Business Source Complete ile birlikte gelen bu veri tabanı özellikle Birleşik Devletler ve Kanada kaynaklı, 100’den fazla yerel işletme yayınlarından gelen tam metinleri sunar. 20 yılı aşkın bir kapsam sunan Regional Business News, The Washington Post, PR Newswire US ve diğer önemli kaynakların haberlerini içerir.
Resmi Gazete
T.C. Resmi Gazete sayılarına erişim sağlar.
SafetyLit
SafetyLit, doktora tezlerinin, “bilimsel” raporların ve yaralanma oluşumu ve risk faktörleri hakkındaki dergi makalelerinin özetlerini içerir.
Sayıştay Dergisi
T.C. Sayıştaş Başkanlığı tarafından yayınlanan Sayıştay Dergisi’nin tüm içeriğine erişim sağlar.
Science Direct Yardım Rehberi
Elsevier yayınevinin çıkarmış olduğu fen, mühendislik, tıp ve beşeri bilimler ile ilgili dergilere tam metin erişim sağlamaktadır.
SCImago Journal & Country Rank
SCImago Journal & Country Rank, Scopus® veritabanında bulunan bilgilerin (Elsevier B.V.) geliştirdiği dergileri ve ülke bilimsel göstergelerini içeren, halka açık bir portaldır. Bu göstergeler, bilimsel alanları değerlendirmek ve analiz etmek için kullanılabilir. Dergiler ayrı ayrı karşılaştırılabilir veya analiz edilebilir. ülke sıralamaları ayrıca ayrı ayrı karşılaştırılabilir veya analiz edilebilir. Dergiler, konu alanına (27 ana tematik alan), konu kategorisine (313 spesifik konu kategorisine) veya ülkeye göre gruplandırılabilir. Alıntı verileri, dünya çapında 239 ülkeden 5.000’den fazla uluslararası yayıncıdan ve ülke performans ölçümünden 21.500’den fazla başlıktan elde edilmiştir.
Scopus Yardım Rehberi
Bilim, teknik, tıp ve sosyal bilimler alanında, 5000 farklı yayınevine ait 18.000 yayında yer alan çalışmaların 1960 yılından günümüze özet, 1996 yılından günümüze de atıf bilgilerini içeren bibliyografik bir veritabanıdır.
Sinerji Mevzuat & İçtihat Programı
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı; yürürlükte olan veya yürürlükten kaldırılmış kanunları ve 500’den fazla kanunun madde bazında gerekçesini, yürürlükteki kanun hükmünde kararnameleri ve 45’den fazla KHK’nin madde bazında gerekçesini, yürürlükte olan veya yürürlükten kaldırılmış tüzükleri, Bakanlar kurulu kararıyla çıkarılan yönetmelikleri, kamu kurumlarının çıkartmış olduğu yönetmelikleri, Bakanlar Kurulu kararlarını, tebliğleri, genelgeleri, uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri, Yargıtay kararlarını, Danıştay kararlarını, Anayasa Mahkemesi kararlarını, AİHM kararlarını, Sayıştay kararlarını, Askeri Yargıtay kararlarını, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarını, Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarını, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarını, Bölge İdare Mahkemesi kararlarını; Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu, Kamu İhale Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Yüksek Seçim Kurulu, Rekabet Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Yüksek Fen Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı Kararları, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Kararları ve Kurum (Bakanlık) Yönergeleri’ni içermektedir.

Not: Erişim kullanıcı hesabı tabanlıdır. Hesaplar Hukuk Fakültesi öğretim üyelerine tanımlanmıştır. Erişim için hocanızla irtibata geçebilirsiniz.
 
Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983 - EBSCO
Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983, sosyal ve beşeri bilimler alanında önemli dergileri kapsayan bir arşiv indeksidir. Kitap incelemeleri de dahil olmak üzere sosyal bilimlerle ilgili bir milyondan fazla indeksli makale içerir.
Springer Nature - Intelligent Technologies and Robotics 2021
Intelligent Technologies and Robotics 2021 e-kitap koleksiyonu, akıllı ulaşım, insansı robotlar, otonom sürüş, IoT, akıllı şehirler, insan-bilgisayar etkileşimi, endüstri 4.0, medikal robotlar, yapay zeka ve veri bilimi gibi uygulamaları kapsamaktadır. Güvenilir ve güncel kaynakları bir araya getirmektedir.
651 elektronik kitap bulunan koleksiyonda kitap indirme işlemi için herhengi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Kampüs ağı içerisinden veya uzak erişim aracı üzerinden sayfaya bağlanarak tam metin indirme işlemi yapabilirsiniz.
Springer Nature - Intelligent Technologies and Robotics 2023
Intelligent Technologies and Robotics 2023 e-kitap koleksiyonu, akıllı ulaşım, insansı robotlar, otonom sürüş, IoT, akıllı şehirler, insan-bilgisayar etkileşimi, endüstri 4.0, medikal robotlar, yapay zeka ve veri bilimi gibi uygulamaları kapsamaktadır. Güvenilir ve güncel kaynakları bir araya getirmektedir.
700 elektronik kitap bulunan koleksiyonda kitap indirme işlemi için herhengi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Kampüs ağı içerisinden veya uzak erişim aracı üzerinden sayfaya bağlanarak tam metin indirme işlemi yapabilirsiniz.
 
SpringerLink
Springer yayınevine ait 1997 yılından günümüze, kimya, bilgisayar bilimleri, matematik, fizik, sosyal bilimler gibi konularındaki dergilerine tam metin erişim sağlamaktadır.
SSRN Search eLibrary
Social Science Research Network SSRNeLibrary, 24 disiplinde 325.365 araştırmacıdan 705.591 araştırma makalesi sunmaktadır.
Stanford Encyclopedia of Philosophy
Stanford Encyclopedia of Philosophy, çevrimiçi bir felsefe ansiklopedisini, hakemli yayınlarla birleştirmektedir. Stanford Üniversitesi tarafından sürdürülmektedir.
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi
Uluslararası literatürde uzun zamandır uygulanmakta olan bilim dallarının alt uzmanlık alanlarına göre yayın fırsatlarının oluşturulduğu uzmanlık dergilerinin varlığı, maalesef ülkemizde ve alanımızda tam olarak yerleşmiş bir uygulama değildir. Bu boşluğun doldurulması amacıyla oluşturulan bu derginin uzun vadeli amacı; tüketici ve tüketim davranışlarının anlaşılmasına yönelik katkıların doğrudan yayınlanabileceği bir platform oluşturmak suretiyle, ülkemiz tüketicisinin davranışlarının çözümlenmesi ve kuramsal çerçeve oluşturulmasına katkı sağlanmasıdır.
Türk Dil Kurumu Sözlükleri

Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar Veritabanı
Türk Dil Kurumunun süreli yayınlarından olan Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi ile Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi bir veritabanında toplanarak PDF biçiminde kullanıma sunulmuştur. Veritabanında Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten’den 903, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi’nden 489 ve Türk Dili Dergisi’nden 20.038 olmak üzere  toplam 21.430 yazı bulunmaktadır.
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi (TEİS), başlangıçtan 21. Yüzyıla (1985 doğumlu) kadarki Türk edebiyatına ait şair ve yazarları kapsamaktadır. Divan, âşık, tekke geleneği ve Tanzimat sonrası modern Türk edebiyatı bütünüyle ele alınmıştır. Proje, esas itibariyle Anadolu'da Selçuklularla başlayıp Osmanlılarla devam eden ve günümüze ulaşan edebî birikimi toplumla buluşturmayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte, Eski Uygur, Karahanlı, Harezm-Kıpçak, Çağatay ve Azerî sahasına mensup isimler de projeye dâhil edilmiştir. Yeni Türk edebiyatı alanında ise proje sadece Türkiye ile sınırlandırılmamış, Balkan coğrafyasında, Kıbrıs’ta Türkçe yazan; Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde “gurbetçi” tanımıyla bulunan, Cengiz Aytmatov gibi eserleriyle ülkemizde çok tanınanların biyografilerine de yer verilmiştir.
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü (Türkçenin Yazılı Edebî Birikimi), başlangıçtan 20. yüzyıla kadarki divan, âşık ve tekke edebiyatı geleneğini içine alacaktır. Ayrıca Tanzimat sonrası Yenileşme Dönemi Türk edebiyatının 19. yüzyıldaki örnekleri de projeye dâhil edilecektir. 20. yüzyıl ve sonrası ise ayrıca ele alınmayı gerektirmektedir. Proje, esas itibarıyla Anadolu’da Selçuklularla başlayıp Osmanlılarla devam eden edebî birikimi vermeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, Köktürk, Eski Uygur, Karahanlı, Harezm-Kıpçak, Çağatay, Azerbaycan, Irak-Suriye sahasına ait eserler de projeye dâhil edilecektir.
Türk Patent Arama
Türk Patent Enstitüsü'nün patent veritabanını arayabilir ve erişebilirsiniz.
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanakları
TBMM’nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihli ilk toplantıdan bugüne, TBMM, Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu, Kurucu Meclis, Temsilciler Meclisi, Milli Birlik Komitesi, Milli Güvenlik Konseyi ve Danışma Meclisi’nden meydana gelen Parlamentonun tüm tutanakları.
Türkiye e-Florası
Türkiye e-Florası, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Ali Nihat Gökyiğit Vakfı, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ortaklığında, Flora Araştırmaları Derneği önderliğinde yürütülen Resimli Türkiye Florası Projesi kapsamında elde edilen bilgilerle oluşturulmaktadır.
Türkiye Makaleler Bibliyografyası
Araştırmacıların daha etkin ve verimli makale taraması yapabilmeleri için Türkiye Makaleler Bibliyografyası ile Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası üzerinde yapılan ayrıntılı bir çalışma sonucunda "1923'ten Günümüze Makaleler" sloganıyla şu an için 5 bin dergideki 1 milyona yakın bilimsel makale tek bir ara yüzden taranabilir hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda veri girişi altyapısı yeniden kurgulanmış olup, yeni sisteme yazar adları ve yayın adı otorite dizinleri eklenmiştir. Yeni kullanıcı ara yüzü ile yazar, makale, konu, dergi adı vb. filtremeler çok etkin ve verimli bir şekilde kullanıcının hizmetine sunulmuştur.
Türkiye Turizm Ansiklopedisi
Türkiye Turizm Ansiklopedisi’nin temel amacı, Türkiye’de turizm alanıyla ilgili ve ilişkili her türlü konu, alan, kavram, kurum, kuruluş ve kişiler ile ilgili güvenilir bilgileri açık erişimli olarak toplumun yararlanmasına sunmaktır. Ansiklopedi, turizm alanıyla ilgili ve ilişkili konularda 2200 yazar tarafından yazılmış yaklaşık dokuz bin maddeden oluşmaktadır. Madde ve yazar sayıları yeni yazılan maddeler ile her geçen gün artmaktadır.
Türkiye Yazma Eserler Kurumu
80.000 üzerinde yazma eser yer almaktadır.

TürkMedline
TürkMedline, Türkiye'de yayınlanan bilimsel ve süreli sağlık bilimleri dergilerinde yer alan makalelerin ortak bir alandan erişilmesini hedeflemiş ve bu hedef ile 2004 yılında internet üzerinden yayına başlamıştır.
T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri
Devlet ve toplum hafızasını barındıran arşiv belgelerini arşivcilik standartları ve gelişen teknolojiler çerçevesinde tespit etmek, derlemek, korumak ve araştırmaya açmak suretiyle kamuoyuna güvenilir, kaliteli ve hızlı erişilebilen arşiv hizmetlerini sunmak ve kamu belge yönetimini etkinleştirmektir.
Taylor and Francis (T&F)
Doğa ve yaşam bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler, davranış bilimleri, eğitim, sanat ve beşeri bilimler konularını kapsayan çok disiplinli tam metin bir dergi veri tabanıdır.
TBMM Açık Erişim

TDK Metin Veritabanı
Türk Dil Kurumu yeni metin veri tabanı sistemiyle birlikte Türkçe metinlerde sadece tek bir sözcüğü dahi arayıp onun kullanıldığı metinleri, bağlamı listeleyebilirsiniz. Üyelik oluşturduktan sonra yöneticinin onayıyla birlikte sisteme giriş yapılabilmektedir.
Teacher Reference Center - EBSCO
Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, 280’den fazla hakemli öğretmen ve yönetici dergisinin özetleri ile birlikte indeksini içerir.
The Belt and Road Initiative Reference Source - EBSCO
Dünya çapında multidispliner konuları kapsayan çeşitli e-dergilere, gazetelere, haber bültenlerine, raporlara ve konferans bildirilerine tam metin erişim sağlamaktadır.
TR Dizin
ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularında, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler alt konu alanlarında dergilerden oluşmaktadır.

Yerel Erişim Arayüzü: https://trdizin.gov.tr/
TUİK İstatistikler

Turcademy

Turcademy, multidisipliner bir e-kitap platformudur. Adalet Yayınevi, Anı Yayıncılık, Astana Yayınevi, Der Yayınları, Dora Yayınevi, Efil Yayınevi, Ege Yayınları, Ekin Yayınevi, Gazi Kitabevi, Literatür Yayıncılık, Müzik Eğitimi Yayınları, Nobel Tıp Kitabevleri, Palme Yayınevi, Pegem Akademi, Phoenix Yayınevi, Seçkin Yayıncılık, Siyasal Kitabevi, Yapı Kredi Yayınları ve Yeni İnsan Yayınevi`ne ait yaklaşık 10.000 Türkçe e-kitaba erişim sunmaktadır.

Not: E-kitaplara erişebilmek için "karatekin.edu.tr" uzantılı mail adresiniz ile Turcademy web sayfasından üye olmanız gerekmektedir.
Not: Turcademy veritabanı e-kitapları DRM korumalı .pdc formatında indirmeye izin vermektedir. .pdc kitapları açabilmek için
veritabanına giriş yaptıktan sonra bağlantı üzerinden yapmanız gereken işlemleri görebilirsiniz.

 

Video kullanım kılavuzu için tıklayınız.

Önemli Not: Çevrimdışı okuma için sunulan kullanıcı lisansında iki cihaz sınırı bulunmaktadır. Kullanıcı dilediği takdirde cihazdan lisansı silebilmektedir. Çevrimiçi okuma için herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

 


Turnitin

İntihal tespit hizmeti veren web tabanlı bir yazılımdır.Öğrenci ödevleri, tezleri ve projelerinin kontrolünü sağlamak, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılmaktadır.Program; tez, ödev ve benzeri çalışmaları 17 milyardan fazla web sayfası, akademik veri tabanları, dergiler ve yayınlara ek olarak daha önce programa yüklenmiş olan dokümanlarla karşılaştırarak aralarındaki benzerlik yüzdelerini hesaplar.

***Turnitin Programı sadece akademisyenlere açılabilmektedir.(Kayıt için kutuphane@karatekin.edu.tr adresine ad-soyad, bölüm ve unvan bilgileri ile birlikte mail atabilirsiniz)

***Turnitin Programında, sisteme ödev yükleme esnasında, ödevleri şuraya gönder seçeneğinde “Depo Yok” alanının işaretlenmesi önem arz etmektedir.Depo yok seçilmediği takdirde enstitünün en son kontrolüne giren ödevle çakışma olacaktır.

***Sehven depo işaretlenerek sisteme tanımlanmış belgelerin veri tabanından kalıcı silme talepleri yükleyici hoca tarafından yapılabilmektedir. Kütüphane yöneticisi tarafından talep onaylandıktan sonra kalıcı silme işlemi gerçekleşmiş olacaktır. Ayrıntılı bilgi için kılavuzu inceleyebilirsiniz.

 

Kullanım Kılavuzları ve Eğitseller

Turnitin ile İlgili Genel Bilgiler 

Öğrenci Kılavuzu

Öğretmen Kılavuzu

Şifre Oluşturma Kılavuzu

Turnitin Programı sadece Tez, ödev vb. benzerlik raporları için kullanılmalıdır. Makale, bildiri v. benzerlik raporları için kullanılmamalıdır.

Uygunsuz kullanım yapan hesaplar tespit edildiği taktirde TUBITAK ULAKBIM tarafından bloke edilecektir.


U.S. Patent & Trademark Office

University of Pittsburgh Archive of European Integration (AEI)
Avrupa Entegrasyonu Arşivi (AEI), Avrupa entegrasyonu ve birliği konusundaki 58,786 doküman ve araştırma materyalleri içeren elektronik bir depo ve arşivdir.
Visible Body 3D Anatomi Atlası
Visible Body anatomi, fizyoloji, kaslar, iskelet sistemi, ve dolaşım sistemini etkileşimli 3 boyutlu modeller, animasyonlar, testler ve arttırılmış gerçeklik ile sunan bir programdır.

Visible Body uzaktan erişim için internet bağlantısı olmadan da çalışabilen iPad, iPhone ve Android™ cihazlara uyumlu mobil uygulamaya sahiptir.

Mobil cihazınız üzerinden kampüs ağına bağlıyken (kampüs içi veya uzaktan erişim VETİS üzerinden) şu adrese gidiniz: http://ovid.visiblebody.com/mobile/

Erişiminiz üniversitemiz IP adresleri üzerinden ise. Mobil cihazın tarayıcısını kullanarak http://ovid.visiblebody.com/mobile/ adresine gidin. Sayfa yüklendiğinde, cihazınızın IP aralığı ile ilişkili uygulamaları görmelisiniz. Mobil cihazınızın kurumsal WIFI ağı IP aralığı üzerinden bağlanmasını sağlamak için mobil veri bağlantınızı kapattığınızdan emin olun.

Kampüs dışı kullanıcıların Visible Body uygulamaları için kullanıcı kimlik bilgilerini almaları için talimatlar:

 1. Üniversitemizin Kampüs içi IP aralığı üzerinden veyaKütüphanemiz Uzak erişim https://katalog.karatekin.edu.tr/vetisbt/?dil=tr&p=1 sunucusu aracılığıyla http://ovid.visiblebody.com/mobile/ adresine gidin.
 2. "Kampüs Dışı?" Seçeneğini tıklayın.
 3. E-posta adresinizi gönderin, VisibleBOdy sizden bir doğrulama kodu isteyecektir
 4. Hemen doğrulama kodunu içeren bir e-posta alacaksınız
 5. E-posta ile alınan doğrulama kodunu girin ve gönder düğmesine basın
 6. Artık kullanıcı kimlik bilgilerinizi hem ekranda hem de e-posta ile alacaksınız
 7. Mobil cihazınızda VisibleBody uygulama bağlantısına tıklayın ve talimatları izleyin

 

Mobil uygulamaları indirmek için:

 • Mobil cihazınız üzerinden kampüs ağına bağlıyken (kampüs içi veya uzaktan erişim VETİS üzerinden) şu adrese gidiniz: http://ovid.visiblebody.com/mobile
 • ON CAMPUS butonuna basınız.
 • İndirebileceğiniz uygulamalar listelenecektir.
 • Uygulamaları kurduktan sonra 150 gün boyunca internet bağlantısı olmadan kullanabilirsiniz.
 • 150 gün sonunda kampüs ağına bağlanarak, uygulamaları tekrar aktifleştirebilirsiniz

 

 

Human Anatomy Atlas:

Bu insan anatomi genel referans kaynağı 3 boyutlu bir görselleştirme ve öğrenme aracıdır ve insan vücuduna ait sistemleri keşfetmek ve etkileşime girmek için kullanılır.

5,000`in üzerinde etkileşimli, tıbbi olarak tutarlı erkek ve kadın anatomik yapısı içerir. İçerik önde gelen anatomistler tarafından denetlenerek, tıp eğitimi almış medikal ilustratörler tarafından yaratılmıştır. Sistemik, ve bölgesel anatomiye ek olarak, duyular, kas hareketleri, ve 25 kesit görüntü içermektedir.

 

Muscle Premium:

 

Bu tam etkileşimli 3 boyutlu atlas ile insan vucüdu ve kaslarında derinlere dalın. Öğrenciler, eğitimciler, ve kaslar, bağlantıları, hareketleri (özellikle sporcu sağlığı), fiziksel terapi, kriopratik, tıbbı cihaz, ve diğer alanlarda detaylı bilgi almak isteyen bütün sağlık profesyonelleri için mükemmel bir araçtır.

Muscle Premium aralarında siyatik, rotatör manşet yırtığı, kaval kemiği kırıkları, ve çok daha fazlasının`da olduğu 20`den fazla yaygın patolojinin 3 boyutlu sunumunu içerir. Binlerce 3 Boyutlu kas, kemik, ligamen, çürük, sinir, ve damar modeli, normal anatomiyi sunmaktadır. Modeller, açıklamalar, telaffuzlar, iskelete bağlantı noktaları, kas eklentileri, kesintiler, ve kan akışını içermektedir. Kas hareket animasyonları - yaklaştır, döndür, ve açıyı değiştirerek istediğiniz açıdan çalışın.

 

Skeleton Premium:

 

Bu lider ansiklopedik referans kaynağı iskelet anatomisini, fizik tedavi uzmanları, meslek hastalıkları uzmanları, öğrenciler, eğitimciler ve konu hakkında bilgi almak isteyenlerin ihtiyaçlarına uygun olarak sunmaktadır.

İskelet sisteminin derinliklerine inin: kemikler, bağ dokusu, kemik yer işaretleri, eklemler ve eklem sıvıları, kemik dokusu, patolojiler ve çok daha fazlası.

 • Kemikler, bağ doku ve eklemlerin hareket eden modellerini içeren yüzlerce 3 Boyutlu çizim
 • 800`den fazla kemik yer işareti hakkında detaylı bilgi
 • Görüntülenen anatomi ve patolojileri hakkında animasyonlar ve ilustrasyonlar

 

Physiology Animations:

 

İnsan vücudunun temel fizyolojik işlemlerini 70`in üzerinde yüksek kaliteli video ile, ilustrasyonlar, ve animasyonlar eşliğinde sunan kapsamlı bir kaynaktır.

Bu animasyon koleksiyonu İnsan Anatomi Atlası programına mükemmel bir ektir; ve karmaşık konuları kısa videolar (30-60 sn)`a sığacak şekilde özetlemekte ve anlamlandırmayı kolaylaştırmaktadır.

 • Vücut sistem fonksiyonları, detaylı fizyoloji, ve sık karşılaşılan durumlar hakkında 60`dan fazla animasyon
 • Sistem incelemeler: Endokrin bezeler ve hormonlar, iskeletin fonksiyonu, kardiyovasküler fizyoloji, ve özel duyular
 • Detaylı animasyonlar: Solunum hızı, kalbin durumu, üre oluşumu, epiglotis işlevi, ses üretimi, ve kas iskelet kasılmaları

 

Heart & Circulatory Premium:

 

Bu özel program ile kalp ve dolaşım sisteminde bir yürüyüşe çıkın; 3 Boyutlu modelleri ve etkileşimli sunumları kullanarak, kullanıcıya derinlemesine bir bakış sunmaktadır. Hem sağlık sektörü çalışanları, hem de öğrenciler bu programı öğrenme, referans, ve hasta eğitimi amaçlarıyla kullanabilirler.

3 Boyutlu anatomik modeller, etkileşimli sunumlar, kısa testler, ve animasyon ve ilustrasyonlardan oluşan bir referans galerisi içermektedir

 • Dolaşım sisteminin anatomisi ve fonksiyonlarına giriş sunan etkileşimli, 3 boyutlu sunumları izleyin
 • Kardiyovasküler sistemin 600`den fazla 3 Boyutlu modelini keşfedin
 • Basit fonksiyonlar, genel patolojiler, ve işlemler hakkında özet animasyonları izleyin
 • Basit anatomiyi anlatan ilustrasyonları inceleyin

Web News - EBSCO
EBSCO'nun Web News adlı veritabanı, tüm dünyadan binlerce haber beslemesine gerçek zamanlı erişim sağlar.
Web of Science Yardım Rehberi
Çeşitli disiplinlerde yayın yapan bilimsel dergilerin etki gücünü, yayınlanan makalelerin aldığı atıf sayısını gösteren ve ayrıca yazarların makaleleri ve makalelerin kaynakçalarını listeleyen bibliyografik bir veri tabanıdır.

Social Sciences Citation Index - [ 1940 - ]
Science Citation Index-Exp (SCI - EXP) - [ 1940 - ]
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) - [ 1975 - ]
Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)--1990-
Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)--1990-
Book Citation Index:
Dizinlerinden oluşmaktadır.
Web of Science - Master Journal List
Master Journal List (MJL), Web of Science platformunda barındırılan birden fazla endekste, ihtiyaçlarınız doğrultusunda dergi araması yapabileceğiniz bir platformdur. Web of Science Core Collection, Biological Abstracts, BIOSIS Previews, Zoological Record, Current Contents Connect ve Chemical Information koleksiyonlarında arama yapmanıza olanak sağlar.

MJL arama filtreleri, kullanıcıların 254 konu disiplininde 24.000'den fazla dergide hızlı bir şekilde gezinmesini sağlar. Dergi profil sayfaları, dergi metrikleri, hakem süreci ayrıntıları, açık erişim bilgileri ve daha fazlası hakkında kapsamlı bilgiler içerir.
Web of Science - Preprint Citation Index Yardım Rehberi
Web of Science’daki Preprint Citation Index, önde gelen arşivlerinden gelen ön baskıların multidisipliner bir koleksiyonudur.
Preprint Citation, Index ile disiplinler arasında ön baskı literatüründeki en son buluşları hızlı bir şekilde bulabilir, yeni bulgular mevcut olduğunda bildirim alabilir, bir fikrin gelişimini daha eksiksiz bir şekilde izleyebilir ve hakem değerlendirmesinden geçmeyen kaynakların güvenilirliğini değerlendirebilirsiniz. 1991 yılına kadar uzanmaktadır ve veritabanı günlük olarak güncellenmektedir.
Wikilala
Wikilala matbaanın icadından sonra basılmış Osmanlıca (1729-1928) ve Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) metinler (gazete, dergi, kitap ve belge) içerisinde günümüz Türkçesiyle "arama" yapılmasına olanak sağlayan bir dijital kütüphanedir.

Meraklıların veya akademik çalışmalar yapan araştırmacıların halihazırda Erken Cumhuriyet ve Osmanlıca metinlerde latin harfleriyle bütünleşik arama yapabilmelerine imkân tanıyan bir kütüphane bulunmamaktadır.

Deneme Bitiş Tarihi: 01.12.2023
Wiley Online Library
Bilgisayar, çevre bilim, eğitim, fizik, hukuk, istatistik, işletme, kimya, matematik, materyal bilim, mühendislik, psikoloji, sosyal bilimler, tıp ve sağlık bilimleri alanlarındaki dergilere 1996'dan günümüze tam metin erişim sağlamaktadır.
WorldCat
WorldCat, 123 ülke ve bölgeden 17.900 kütüphanenin arşivini listeleyen bir toplu katalogdur. Ayrıca zengin bir bibliyografik veritabanıdır.
YÖK Ulusal Tez Merkezi
Bu veritabanı, üniversiteler ve araştırma hastanelerinde hazırlanan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezlerini içerir. 2007 yılında başlatılan “Elektronik Tez Arşiv Projesi” ile Ulusal Tez Merkezi’nde bulunan basılı tezler elektronik ortama aktarılarak İnternet üzerinden erişilebilir hale getirilmiştir. Veritabanı elektronik ortama taşınan tezlerden, yazarları tarafından “çoğaltması ve yayımı için” izin verilmiş olanlara tam metin (pdf) olarak erişim sağlar.
Zenodo
Zenodo, açık kaynak, açık erişim ve açık veri öncüsü olan CERN tarafından kurulan toplayıcı bir arşivdir. Aynı zamanda bir OpenAIRE ortağıdır.
Zentralblatt Math Database
Matematik alanında 2 milyondan fazla dokümana erişim bağlantı bulma imkanı sağlayan, Kuramsal ve Uygulamalı Matematik konularında özet ve eleştiri sunan, 2300 den fazla süreli yayın ve dergilere ait girişleri içeren veritabanıdır.

Kampüs Dışı Erişim

Kampüs ağı dışındaysanız açıklama kısmında kilit işareti bulunan veritabanlarına erişemezsiniz. Bu veritabanlarına kampüs dışından erişebilmek için ilgili rehberimizi inceleyebilirsiniz.

Rehber

SubjectsPlus ile Güçlendirilmiştir.