Araştırma Rehberleri

Kimya Mühendisliği

Hoş Geldiniz
Kimya Mühendisliği Konu Rehberi'ne hoş geldiniz. Bu rehber kütüphanenin olanaklarından araştırmalarınızda ve ödevlerinizde nasıl faydalanabileceğinizi anlatmak için oluşturulmuştur.

Rehber, alanınınz ile ilgili kitaplara, dergilere, veri tabanlarına, danışma kaynaklarına erişim kolaylığı sağlayacaktır. Ayrıca yazma süreçlerinde ve atıf verme konularında yardımcı olmaktadır
Kütüphane Çalışma Saatleri
Eğitim - Öğretim Dönemi
  Hafta İçi Hafta Sonu
Merkez Kütüphanesi 08:00-20:00 Kapalı
Çalışma Salonu 08:00-23:30 08:00-23:30
 
Yaz Dönemi
  Hafta İçi Hafta Sonu
Merkez Kütüphanesi 08:00-17:00 Kapalı
Çalışma Salonu 08:00-23:30 08:00-23:30


Not: Sınav dönemlerinde çalışma saatlerinde değişiklik yapılmaktadır. Yapılan değişikliklere ilişkin bilgiler web sayfamızdan ve sosyal medya kanallarımızdan duyurulmaktadır. Resmî tatil günlerinde yalnızca çalışma salonumuz hizmet vermektedir.

Sorumlu Kütüphaneci

Hacı Ali Atar

Elektronik Kitap Veri Tabanları
Kütüphane Raf Bilgisi
Kimya Mühendisliği ile ilgili basılı kitaplar kütüphanemizde aşağıda belirtilen konu numaralarında yer almaktadır.

Kütüphane kat planlarına göz atarak kütüphanedeki konumlarını öğrenebilirsiniz.
QC 320, TJ 260 Isı ve Kütle Transferi
QD 1-69 Kimya (Genel)
QD 71-145 Analitik Kimya
QD 146-196 İnorganik Kimya
QD 380-388 Makromolekül
QD415-431.7, QH345, QP501-801 Biyokimya
QD 241-449 Organik Kimya
QD 410-412   Organometalik bileşikler
QD 450-731 Fiziksel ve teorik kimya
QH 506 Moleküler Biyoloji
TP 1-1185 Kimyasal teknoloji
TP 155-159 Kimya Mühendisliği
TP 200-248 Kimyasalların üretimi ve kullanımı
TP 316-360 Yakıt
TP 690-692.4 Petrol ve ürünleri
TP 1080-1185 Polimerler, plastikler ve bunların üretimi
Elektronik Kitaplara Erişim
Elektronik kitaplara kampüs ağı içinde ve dışında nasıl erişebileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi için rehberimizi inceleyebilirsiniz.
Katalog Tarama
 

Kütüphanemizde bulunan eserleri katalog tarama ile öğrenebilirsiniz.
Ulusal Toplu Katalog 
Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT), Türkiye'deki farklı kataloglara ve otomasyon sistemlerine sahip kütüphanelerdeki materyallerin tek bir arayüzden taranabilmesini sağlar. Kütüphanemizde bulunmayan bir eserin başka bir kütüphaneden kütüphaneler arası ödünç hizmeti ile sağlanabilmesi için öncelikle TO-KAT taraması yapabilirsiniz.
Kütüphaneler Arası Ödünç Verme
Üniversitemizin mensubu akademik personel, doktora ve yüksek lisans öğrencileri için anlaşmalı olunan akademik kütüphanelerden ödünç kitap isteği yapılabilmektedir.  Detay için lütfen tıklayınız.
Tez Veri Tabanları

Ayarlar

Başlık Çubuğunu Gizle
Kutu İçeriğini Gizle
Favori Kutu

Biçimler

Tez Veri Tabanları
Kütüphane Kaynaklarına Uzaktan Erişim
Kampüs ağı (interneti) dışındaysanız kütüphanenin elektronik kaynaklarına erişebilmek için VPN veya YETKİM aracını kullanmanız gerekmektedir.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 
Kimya Mühendisliği Veri Tabanları
Bibliyografik Veri Tabanları

Ayarlar

Başlık Çubuğunu Gizle
Kutu İçeriğini Gizle
Favori Kutu

Biçimler

Bibliyografik Veri Tabanları
Tüm kaynaklarda arama
Makale, dergi, e-kitap ve diğer tüm kaynak türlerinde arama yapmak için aşağıdaki arama kutusunu kullanabilirsiniz.
 
Kütüphane Kaynaklarına Uzaktan Erişim
Kampüs ağı (interneti) dışındaysanız kütüphanenin elektronik kaynaklarına erişebilmek için VPN veya YETKİM aracını kullanmanız gerekmektedir.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 
TÜBESS Hizmeti
TÜBESS (Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi), YÖK Tez Merkezinde bulunan erişime kapalı, tam metni indirilemeyen tezlerin YÖK’ten sağlanması hizmetidir.
Bu hizmetten Üniversitemiz akademik personeli ve doktora öğrencileri yararlanabilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 
Sözlükler
  • Kimya terimleri sözlüğü, Prof. Dr. Güler Somer, Prof. Dr. Ahmet Yaşar. Kütüphanedeki konumu için tıklayınız.
  • Kimya ve kimya mühendisliği terimler sözlüğü : İngilizce - Türkçe terimler sözlüğü, [hazırlayanlar] Ali Rıza Berkem, Selahattin Gültekin. Kütüphanedeki konumu için tıklayınız.
  • Kimya, kimya mühendisliği ve çevre terimleri kılavuzu, haz. Ömer Kuleli. Kütüphanedeki konumu için tıklayınız.
  • Fachlexikon ABC chemie. Kütüphanedeki konumu için tıklayınız.
Patent Veri Tabanları
Referans Yönetim Araçları
    

Akademik çalışmalarınızda, ödevlerinizde kaynakça oluştururken ve yazma sürecinde işlerinizi kolaylaştıracak Referans yönetim araçları konusunda destek hizmetleri vermekteyiz. Ayrıca kurumsal üyeliklerde Mendeley programında ek bulut hesabı imkanı sağlanmaktadır.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Neden Atıf Yapmalıyım?
  • Gerektiği yerde mutlak şekilde yararlandığınız veya dayandığınız kaynağa gönderme yaparak, bu eserin bibliyografik bilgilerini tam olarak vermelisiniz.
  • Araştırmanızda kullandığınız kaynaklara atıfta bulunmanız ve kaynakça bilgilerini eksiksiz göstermeniz iki nedenden çok önemlidir.
  • İlk olarak faydalandığınız eserlerin yazarlarını açıkça belirtmek sizin ve söz konusu yazarlar için saygı ve güven açısından önemlidir, ilave olarak, sizin araştırmanızdaki bulgularınıza dayanacak olan diğer okurların, sizin bulduğunuz kaynakları kendi araştırmaları için kontrol etmelerini, doğrulamalarını ve gerektiğinde de asıl kaynağa ulaşmalarını sağlar.
  • İkinci olarak, faydalandığınız esere atıfta bulunmazsanız başka yazar ve araştırmacıların çalışmaları kendi eseriniz ya da çalışmanız gibi görülebilir ve böylece aşırma veya intihal (plagiarism) olarak adlandırılan ciddi bir suçu işlemekle suçlanabilirsiniz.
  • Bulduğunuz ve kendi araştırma yazınızda kullanacağınız eserlerin kaynağını belirtmek için, çalışmanızı sunacağınız kişi veya kurumun kendi araştırma alanı için uygun gördüğü veya tercih ettiği bir atıf standartı olabilir.
İntihal Analiz Programları
Kütüphanemiz aracılığı ile faydalanabileceğiniz intihal analiz programları aşağıdadır. İntihal analiz programlarını kullanmak ve ayrıntılı incelemek için tılayınız.


İntihal tespit hizmeti veren web tabanlı bir yazılımdır.Öğrenci ödevleri, tezleri ve projelerinin kontrolünü sağlamak, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılmaktadır.Program; tez, ödev ve benzeri çalışmaları 17 milyardan fazla web sayfası, akademik veri tabanları, dergiler ve yayınlara ek olarak daha önce programa yüklenmiş olan dokümanlarla karşılaştırarak aralarındaki benzerlik yüzdelerini hesaplar.


Akademisyenlerin, editörlerin ve hakemlerin; makalelerini milyonlarca web sayfası ve veritabanları ile karşılaştırarak benzerlik analizlerinin yapılmasını sağlamaktadır.iThenticate programı sadece doktora derecesi ve üzerindeki öğretim üyeleri tarafından kullanılabilmektedir.


İntihal.net’de doküman tipi ve kullanıcı unvan sınırlaması bulunmamaktadır. Bu nedenle lisans, lisansüstü, doktora öğrencilerimiz ile bütün akademik ve idari personelimiz intihal.net aracından faydalanabileceklerdir.
 

SubjectsPlus ile Güçlendirilmiştir.