Araştırma Rehberleri

Bilgi ve Belge Yönetimi

Hoş Geldiniz
Bilgi ve Belge Yönetimi Konu Rehberi'ne hoş geldiniz.Bu rehber kütüphanenin olanaklarından araştırmalarınızda ve ödevlerinizde nasıl faydalanabileceğinizi anlatmak için oluşturulmuştur.

Rehber, alanınızla ilgili kitaplara, dergilere, veri tabanlarına, danışma kaynaklarına ve mesleki kuruluşlara erişim kolaylığı sağlayacaktır. Ayrıca yazma süreçlerinde ve atıf verme konularında yardımcı olmaktadır.
Kütüphane Çalışma Saatleri
Eğitim – Öğretim Dönemi:
 
Hafta İçi
Hafta Sonu
Merkez Kütüphanesi
08:00-23:00
09:00-17:00
Çalışma Salonu
08:00-23:30
08:00-23:30

Yaz Dönemi:
 
Hafta İçi
Hafta Sonu
Merkez Kütüphanesi
08:00-17:00
Kapalı
Çalışma Salonu
08:00-23:30
08:00-23:30
Not: Resmî tatil günlerinde yalnızca çalışma salonumuz hizmet vermektedir.
Sorumlu Kütüphaneci

Burak Özdemir

Hacı Ali Atar

Kitaplar
Temel Kitaplar
AÇIK ANAHTAR - Kütüphanecilik, Arşivcilik ve Dokümantasyon - Enformasyon  Alanlarında Yayınlanan Toplantı, Anı, Armağan ve Derleme Kitaplar Dizini, Coşkun  Polat, Hüseyin Odabaş - Kitap - kitantik | #461210100647
Kütüphane Raf Düzeni
Kütüphanecilik ve Bilgi Bilimi alanındaki çalışmalar genelikle LC sınıflama şemasında Z harfinde yer almaktadır. Z notasyonunda yer alan başlıklar aşağıdaki gibidir.
 
BİBLİYOGRAFYA. KÜTÜPHANE BİLİMİ. BİLGİ KAYNAKLARI (GENEL)
Alt Konu    Konu
Z4 - 115.5    Kitaplar (Genel)
Z116 - 659    Kitap sanayi ve ticaret
Z662 - 1000.5    Kütüphaneler
Z1001 - 1121    Genel Bibliyografya
Z1201 - 4980    Milli Bibliyografya
Z5051 - 7999    Konu Bibliyografyası
Z8001 - 8999    Kişisel Bibliyografya

ZA    Bilgi Kaynakları (Genel)
ZA3038 - 5190    Bilgi kaynakları (Genel)
ZA5049 - 5190    Government information
 
 
Tüm Z listesi için bakınız  — Library of Congress Z lisesi

LC Yer numaraları hakkında daha fazla bilgi için rehberimize göz atabilirsiniz.
Katalog Tarama
 

Kütüphanemizde bulunan eserleri katalog tarama ile öğrenebilirsiniz.
Ulusal Toplu Katalog 
Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT), Türkiye'deki farklı kataloglara ve otomasyon sistemlerine sahip kütüphanelerdeki materyallerin tek bir arayüzden taranabilmesini sağlar
WorlCat
Google Kitaplar
Kütüphane Kaynaklarına Uzaktan Erişim
Elektronik Kitaplara Erişim
Elektronik kitaplara nasıl erişebileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi için rehberimizi inceleyebilirsiniz.
Kütüphaneler Arası ödünç verme
Üniversitemizin mensubu akademik personel, doktora ve yüksek lisans öğrencileri için anlaşmalı olunan akademik kütüphanelerden ödünç kitap isteği yapılabilmektedir.  Detay için lütfen tıklayınız.
Türkçe Dergiler
Türk Kütüphaneciliği Bilgi Dünyası Bilgi Yönetimi
Bilgi ve Belge Araştırmaları
Arşiv Dünyası  
 
Bibliyografik Veri Tabanları

Ayarlar

Başlık Çubuğunu Gizle
Kutu İçeriğini Gizle
Favori Kutu

Biçimler

Bibliyografik Veri Tabanları
Tüm kaynaklarda arama
Makale, dergi, e-kitap ve diğer tüm kaynak türlerinde arama yapmak için aşağıdaki arama kutusunu kullanabilirsiniz.
 
Kütüphane Kaynaklarına Uzaktan Erişim
Kampüs ağı (interneti) dışındaysanız kütüphanenin elektronik kaynaklarına erişebilmek için VPN veya YETKİM aracını kullanmanız gerekmektedir.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 
Mesleki Sözlükler
Ebru, E. (2014). Kitap oburları için kütüphane sözlüğü. istanbul: Kafekültür Yayıncılık.
Yurdadoğ, B. (1974). Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu.
Alpay, M. (1973). Kütüphanecilik terimleri. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi. Kütüphanedeki yeri için lütfen tıklayın
Şenalp, L. (1959). Dört dilde kütüphanecilik terimleri sözlüğü = Vocabularium bibliothecarii. Ankara: Türk Tarih Kurumu. Kütüphanedeki yeri için lütfen tıklayın.
Ataman, B. K. ve Walne, P. (Ed.). (1995). Arşivcilik terimleri sözlüğü: Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Hollandaca, Rusça ve İspanyolca karşılıklarıyla = Dictionaty of archival terminology: with equialents in German, English, French, Italian, Dutch, Russian and Spanish. İstanbul: Librarie de Pera.
Anameriç, H., Karakaş, S. ve Rukancı, F. (Ed.). (2009). Belge yönetimi ve arşiv terimleri sözlüğü. Ankara: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.
Tez Veri Tabanları

Ayarlar

Başlık Çubuğunu Gizle
Kutu İçeriğini Gizle
Favori Kutu

Biçimler

Tez Veri Tabanları
Kütüphane Kaynaklarına Uzaktan Erişim
Kampüs ağı (interneti) dışındaysanız kütüphanenin elektronik kaynaklarına erişebilmek için VPN veya YETKİM aracını kullanmanız gerekmektedir.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 
Referans Yönetim Araçları
    

Akademik çalışmalarınızda, ödevlerinizde kaynakça oluştururken ve yazma sürecinde işlerinizi kolaylaştıracak Referans yönetim araçları konusunda destek hizmetleri vermekteyiz. Ayrıca kurumsal üyeliklerde Mendeley programında ek bulut hesabı imkanı sağlanmaktadır.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Neden Atıf Yapmalıyım?
  • Gerektiği yerde mutlak şekilde yararlandığınız veya dayandığınız kaynağa gönderme yaparak, bu eserin bibliyografik bilgilerini tam olarak vermelisiniz.
  • Araştırmanızda kullandığınız kaynaklara atıfta bulunmanız ve kaynakça bilgilerini eksiksiz göstermeniz iki nedenden çok önemlidir.
  • İlk olarak faydalandığınız eserlerin yazarlarını açıkça belirtmek sizin ve söz konusu yazarlar için saygı ve güven açısından önemlidir, ilave olarak, sizin araştırmanızdaki bulgularınıza dayanacak olan diğer okurların, sizin bulduğunuz kaynakları kendi araştırmaları için kontrol etmelerini, doğrulamalarını ve gerektiğinde de asıl kaynağa ulaşmalarını sağlar.
  • İkinci olarak, faydalandığınız esere atıfta bulunmazsanız başka yazar ve araştırmacıların çalışmaları kendi eseriniz ya da çalışmanız gibi görülebilir ve böylece aşırma veya intihal (plagiarism) olarak adlandırılan ciddi bir suçu işlemekle suçlanabilirsiniz.
  • Bulduğunuz ve kendi araştırma yazınızda kullanacağınız eserlerin kaynağını belirtmek için, çalışmanızı sunacağınız kişi veya kurumun kendi araştırma alanı için uygun gördüğü veya tercih ettiği bir atıf standartı olabilir.
İntihal Analiz Programları
Kütüphanemiz aracılığı ile faydalanabileceğiniz intihal analiz programları aşağıdadır. İntihal analiz programlarını kullanmak ve ayrıntılı incelemek için tılayınız.

Turnitin:

İntihal tespit hizmeti veren web tabanlı bir yazılımdır.Öğrenci ödevleri, tezleri ve projelerinin kontrolünü sağlamak, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılmaktadır.Program; tez, ödev ve benzeri çalışmaları 17 milyardan fazla web sayfası, akademik veri tabanları, dergiler ve yayınlara ek olarak daha önce programa yüklenmiş olan dokümanlarla karşılaştırarak aralarındaki benzerlik yüzdelerini hesaplar.

iThenticate:

Akademisyenlerin, editörlerin ve hakemlerin; makalelerini milyonlarca web sayfası ve veritabanları ile karşılaştırarak benzerlik analizlerinin yapılmasını sağlamaktadır.iThenticate programı sadece doktora derecesi ve üzerindeki öğretim üyeleri tarafından kullanılabilmektedir.

intihal.net:


İntihal.net’de doküman tipi ve kullanıcı unvan sınırlaması bulunmamaktadır. Bu nedenle lisans, lisansüstü, doktora öğrencilerimiz ile bütün akademik ve idari personelimiz intihal.net aracından faydalanabileceklerdir.
 
Ücretsiz İntihal Tespiti Sunan Bazı Web Sitelerinin Listesi

SubjectsPlus ile Güçlendirilmiştir.